Zásobování vodou

Zásobování vodou Chomutovska a Mostecka zajišťuje Vodní nádrž Nechranice

Zásobování vodou se používá ve více významech.

Zásobováním obyvatel pitnou vodou se rozumí užívání studní pro vlastní potřebu, využívání vodovodních sítí pro zásobování obcí, případně havarijní zásobovaní cisternami nebo balenou vodou.

Zásobování průmyslových a energetických objektů spočívá obvykle v napojení na významný vodní tok a ve vybudování potrubí vedeného na delší vzdálenosti. Může se například jednat o dopravu vody pro chladicí systémy v jaderných nebo tepelných elektrárnách, pro chemické provozy nebo pro potravinářský průmysl. Součástí těchto potrubí jsou čerpací stanice, které při dopravě vody umožňují překonávat převýšení. Příkladem takových vodohospodářských staveb jsou Průmyslový vodovod Nechranice nebo Podkrušnohorský přivaděč na Chomutovsku a Mostecku, které převádějí průmyslovou vodu z povodí Ohře do povodí Bíliny.

Zásobování zemědělských provozů spočívá v zajištění vody pro zavlažování v oblastech s nedostatečnými přirozenými vodním srážkami.

Související články

Externí odkazy

  • Logo Wikimedia Commons Obrázky, zvuky či videa k tématu zásobování vodou na Wikimedia Commons
Pahýl
Pahýl
Tento článek je příliš stručný nebo postrádá důležité informace.
Pomozte Wikipedii tím, že jej vhodně rozšíříte. Nevkládejte však bez oprávnění cizí texty.
Autoritní data Editovat na Wikidatech
  • NKC: ph127753, ph116620
  • GND: 4064811-4
  • HDS: 007860
  • LCCN: sh85145648
  • NARA: 10641833
  • NDL: 00567345
  • NLI: 987007551102105171