První vídeňská arbitráž

Území dnešního Slovenska, odstoupená Maďarsku první vídeňskou arbitráží:
1 – jižní část Bratislavského předmostí, do 15. října 1947 součástí Maďarska
2 – tzv. Jižní Slovensko, od 2. listopadu 1938 do jara/8. května 1945 připojeno k Maďarsku
3 – část východního Slovenska kolem Stakčína a Sobranců, po válce od 4. dubna 1939 do jara/8. května 1945 připojeno k Maďarsku
4 – Devín a Petržalka (Bratislavské předmostí v rozsahu před 15. říjnem 1947), od 1./20. listopadu 1938 do 1945 připojeno k Německu
5 – německá zóna, zřízená „Ochrannou smlouvou(Schutzvertrag) 23. března 1939
Územní ztráty Československa na Podkarpatské Rusi v důsledku první vídeňské arbitráže. Podkarpatská Rus byla ze všech zemí ČSR postižena odstoupením pohraničí nejvíce. Ztratila významné roviny s dopravními tepnami i průmyslovými podniky a hlavně obě dvě velká města – Užhorod a Mukačevo. Sídlo oblasti se přesunulo do Chustu.

Dne 2. listopadu 1938 bylo ve vídeňském Belvederu ukončeno arbitrážní jednání o maďarsko-československé hranici. Oficiálním důvodem jednání bylo „vyřešení postavení polské a maďarské menšiny v Československu“.[1] Na základě abritrážního rozhodnutí ministrů zahraničí Německa Joachima von Ribbentropa a Itálie Galeazza Ciana bylo rozhodnuto, že Československo odstoupí určitá území ve prospěch horthyovského Maďarského království, podobně jako byly odstoupeny Sudety nacistickému Německu.

Podle protokolu o vídeňské arbitráži, podepsaného zástupci Německa, Itálie, Maďarského království a Československa, musel společný stát Čechů a Slováků ve dnech 5.10. listopadu 1938 odstoupit Maďarskému království značnou část území jižního a východního Slovenska kterou získal roku 1920 v důsledku Trianonské smlouvy a také jihozápadní část Podkarpatské Rusi (celkem 11 927 km² s více než miliónem maďarských obyvatel). Vídeňská arbitráž byla přímým důsledkem mnichovské dohody, a proto bývají výsledky obou aktů velmi často připisovány pouze Mnichovu.

Důsledky

Nové hranice způsobily hlavně v dopravě kritickou situaci. Kromě přerušení dopravy v oblasti západu Slovenska došlo k rozdělení železniční sítě hlavně ve východní části země Slovenské, kde Košice, regionálně nejvýznamnější město, připadly Maďarsku. Situace na Podkarpatské Rusi byla ještě horší, neboť Maďaři získali Užhorod i Mukačevo. Kvůli napjatým vztahům mezi Československem a Maďarskem byl provoz drážní dopravy komplikovaný a tak muselo být rozhodnuto o budování tratí nových.[2] Kromě dopravních omezení však došlo i k ekonomickým a jiným ztrátám. Odstoupením Košic přišla země Slovenská o druhé největší město, rovněž ztratila zemědělsky cenné oblasti jižního Slovenska, hlavně Žitný ostrov. Maďarské království sice podle textu smlouvy mělo zajistit československé vládě odstranění všech komplikací, které odtržení území způsobilo, vztahy však dobré nebyly a těžkosti přetrvávaly. Hranice stanovené Vídeňskou arbitráží přetrvávaly až do konce druhé světové války a byly i jižní hranicí Slovenského státu před obnovením Československa v hranicích předmnichovských.

Druhá vídeňská arbitráž

Druhá vídeňská arbitráž se konala o dva roky později. Zajistila podobným způsobem rozšíření území Maďarska na úkor Rumunska o Severní Transylvánii – centrální část Rumunska, osídlenou především maďarskou menšinou. Podobně jako v případě první vídeňské arbitráže, i zde byly oblasti s maďarskou menšinou Rumunsku po skončení války navráceny.

Neplatnost Vídeňských arbitráží

Maďarsko mírovou smlouvou z roku 1947 uznalo neplatnost a nulitu obou Vídeňských arbitráží.[3]

Reference

 1. Článek na zpravodajském serveru atlas.sk (slovensky)[nedostupný zdroj]
 2. Článek o dopravních omezeních v souvislosti s výsledky arbitráže
 3. čl. 1 odst. 2 a 4 písm. a) mírové smlouvy s Maďarskem (č. 192/1947 Sb.)

Související články

Externí odkazy

 • Logo Wikimedia Commons Obrázky, zvuky či videa k tématu První vídeňská arbitráž na Wikimedia Commons
 • (anglicky) Text první Vídeňské arbitráže na stránkách OSN
Časová osa historie Československa
Časová osa Vznik 1918–1938 1938–1945 1945–1948 1948–1989 1989–1992 Zánik
Česko
Čechy
Morava
Slezsko
Předlitavsko
západní část
R-U
Československá republikaa
První republika
Sudetyb Třetí republika Československá republikae
(1948–1960)
někdy také Čtvrtá republika (do 1969)
[zdroj?]
Československá socialistická republikaf
(1960–1990)
někdy také Pátá republika (od 1969)
[zdroj?]
Česká a Slovenská Federativní Republikag
(1990–1992)
Česká
republika

(od 1993)
Česko-Slovenská
republika
c
Druhá
republika

(1938–1939)
Protektorát
Čechy a Morava

(1939–1945)
Slovensko Zalitavsko
východní část
R-U
Slovenská republika
(1939–1945)
Slovenská
republika

(od 1993)
jižní Slovensko
a Karpatsko
d
(1939–1945)
Podkarpatská Rus Zakarpatská oblasth
(1944/1946–1991)
Zakarpatská oblasth
(od 1991)
Exilová vláda v Londýně

a Založena Prozatímní ústavou. Ukotvena tzv. Ústavou 1920.
b Anektovány nacistickým Německem.
c Včetně autonomních oblastí Slovenska a Podkarpatské Rusi.
d V roce 1939 též krátce Karpatská Ukrajina. Anektované a připojené k Maďarskému království.

e Deklarována jako „lidově-demokratická“ (bez formální změny názvu). Zřízena tzv. Ústavou 9. května v návaznosti na státní převrat v únoru 1948.
f Po období tzv. pražského jara došlo k 1. 1. 1969 k federalizaci. Z dosud unitárního Československa se v období tzv. normalizace stala federace dvou národních států: ČSR a SSR.
g Krátce též Československá federativní republika. Období tzv. pomlčkové války.
h Součást Ukrajinské SSR resp. Ukrajiny.

Československo – základní dohody, smlouvy a listiny – od vzniku k zániku (1915–1992) Československo
vznik Československa
(1915–1920)
rozpad Československa, odstoupení Sudet, Protektorát
Slovenský stát • První SR, Podkarpatsko
(1938–1939)
obnova Československa
(1943–1948)
vyhlášení ČSSR, vznik ČSFR
(1960, 1968)
zánik ČSFR, vznik ČR a SR
(1992)
Druhá světová válka
Chronologie
Události
vedoucí k
2. světové
válce
1939
 • Invaze do Polska (1. 9. – 6. 10.): Bitva o Westerplatte (1.–7. 9.), Sovětská invaze do Polska (17. 9. – 6. 10.)
 • Bitva u ústí Rio de La Plata (13. 12.)
 • Zimní válka (30. 11. 1939 – 13. 3. 1940)
 • 1940
 • Zimní válka (30. 11. 1939 – 13. 3. 1940): Moskevský mír (12. 3.)
 • Německá invaze do Dánska (9. 4.)
 • Německá invaze do Norska (8. 4. – 10. 6.): Bitva o Narvik (9. 4. – 8. 6.)
 • Bitva o Nizozemsko (10.–19. 5.)
 • Bitva o Belgii (10.–25. 5.)
 • Bitva o Francii (10. 5. – 25. 6.): Bitva u Sedanu (12.–15. 5.), Bitva u Dunkerque (24. 5. – 4. 6.)
 • Anexe Pobaltí Sovětským svazem (17. 6.)
 • Bitva o Británii (10. 7. – 30. 10.)
 • Druhá vídeňská arbitráž (30. 8.)
 • Bitva o Dakar (23.–25. 9.)
 • Italsko-řecká válka (28. 10. 1940 – 23. 4. 1941)
 • 1941
 • Holokaust (1941–1945)
 • Italsko-řecká válka (28. 10. 1940 – 23. 4. 1941)
 • Německá invaze do Jugoslávie (6.–18. 4.)
 • Bitva o Řecko (6.–30. 4.)
 • Obléhání Tobruku (11. 4. – 10. 12.)
 • Invaze na Krétu (20. 5. – 1. 6.)
 • Operace Barbarossa (od 22. 6.): Bitva u Bělostoku a Minsku (22. 6. – 3. 7.), Bitva u Smolenska (6. 7. – 5. 8.), Bitva o Kyjevský kotel (23. 8. – 26. 9.), Obležení Leningradu (8. 9. 1941 – 27. 1. 1944), Bitva před Moskvou (1. 10. 1941 – 7. 11. 1942)
 • Druhá světová válka v Tichomoří: Útok na Pearl Harbor (7. 12.), Bitva o Malajsii (8. 12. 1941 – 30. 1. 1942), Bitva o Singapur (8. 12. 1941 – 15. 2. 1942), Boj o Filipíny (8. 12. 1941 – 9. 6. 1942), Invaze do Indonésie (8. 12. 1941 – 9. 3. 1942)
 • 1942
 • Atentát na Heydricha (27. 5.), Vyhlazení Lidic (9. 6.)
 • Obležení Leningradu (8. 9. 1941 – 27. 1. 1944)
 • Operace Blau (28. 6. – 24. 11.): Bitva u Voroněže (28. 6. – 24. 7.), Bitva u Stalingradu (21. 8. 1942 – 2. 2. 1943)
 • Druhá světová válka v Africe: Bitva o Madagaskar (5. 5. – 5. 11.), První bitva u El Alameinu (1.–27. 7.), Druhá bitva u El Alameinu (23. 10. – 5. 11.), Operace Torch (8.–16. 11.), Tuniské tažení (17. 11. 1942 – 13. 5. 1943)
 • Druhá světová válka v Tichomoří: Bitva o Malajsii (8. 12. 1941 – 30. 1. 1942), Bitva o Singapur (8. 12 1941 – 15. 2. 1942), Boj o Filipíny (8. 12. 1941 – 9. 6. 1942), Invaze do Indonésie (8. 12. 1941 – 9. 3. 1942), Bitva v Korálovém moři (4.–8. 5.), Bitva u Midwaye (3.–7. 6.), Bitva o Guadalcanal (7. 8. 1942 – 9. 2. 1943)
 • 1943
 • Východní fronta: Obležení Leningradu (8. 9. 1941 – 27. 1. 1944), Bitva u Stalingradu (21. 8. 1942 – 2. 2. 1943), Třetí bitva o Charkov (19. 2. – 15. 3.), Bitva v Kurském oblouku (5. 7. – 23. 8.), Operace Suvorov (7. 8. – 2. 10.), Bitva o Dněpr (24. 8. – 23. 12.)
 • Druhá světová válka ve Středomoří: Tuniské tažení (17. 11. 1942 – 13. 5. 1943), Invaze na Sicílii (9. 7. – 17. 8.), Vylodění v Itálii (3.–16. 9.)
 • Druhá světová válka v Tichomoří: Bitva o Guadalcanal (7. 8. 1942 – 9. 2. 1943)
 • 1944
 • Východní fronta: Obležení Leningradu (8. 9. 1941 – 27. 1. 1944), Bitva u Kamence Podolského (4. 3. – 17. 4.), Operace Bagration (22. 6. – 29. 8.), Varšavské povstání (1. 8. – 2. 10.), Slovenské národní povstání (29. 8. – 28. 10.)
 • Západní fronta: Vylodění v Normandii (6. 6.), Bitva v ústí Šeldy (2. 10. – 8. 11.), Operace Market Garden (17.–25. 9.), Bitva v Ardenách (16. 12. 1944 – 25. 1. 1945)
 • Druhá světová válka ve Středomoří: Bitva o Monte Cassino (17. 1. – 18. 5.), Vylodění u Anzia (22. 1. – 5. 6.)
 • Druhá světová válka v Tichomoří: Bitva o Guam (21. 7. – 10. 8), Bitva o Filipíny (20. 10. 1944 – 2. 9. 1945)
 • 1945
 • Bitva v Ardenách (16. 12. 1944 – 25. 1. 1945)
 • Viselsko-oderská operace (12. 1. – 3. 2.)
 • Bitva o Berlín (16. 4. – 2. 5.)
 • Osvobození Československa (10. 3. – 11. 5.): Plzeňské povstání (5.–6. 5.), Pražské povstání (5. 5. – 9. 5.)
 • Druhá světová válka v Tichomoří: Bitva o Filipíny (20. 10. 1944 – 2. 9. 1945), Bitva o Iwodžimu (16. 2. – 26. 3.), Bitva o Okinawu (1. 4. – 21. 6.), Bitva o Okinawu (1. 4. – 21. 6.), Atomové bombardování Hirošimy a Nagasaki (6. 8. a 9. 8.), Sovětsko-japonská válka (9. 8. – 3. 8.)
 • Autoritní data Editovat na Wikidatech