Jaderný izomer

Jaderný izomer je metastabilní stav atomového jádra způsobený excitací jednoho nebo více nukleonů. Jaderné izomery jsou energeticky bohatší oproti odpovídajícímu základnímu stavu jádra. Jaderné izomery mohou uvolnit přebytečnou energii a přejít do základního stavu.

Proces rozpadu

Izomery mohou přejít do základního stavu dvěma způsoby:

  1. emisí záření gama – emise vysokoenergetického fotonu
  2. vnitřní konverzí – energie je využita pro ionizaci atomu

nebo se dříve přemění na jiné nuklidy.

Reference

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Nuclear isomer na anglické Wikipedii.

Související články

Pahýl
Pahýl
Tento článek je příliš stručný nebo postrádá důležité informace.
Pomozte Wikipedii tím, že jej vhodně rozšíříte. Nevkládejte však bez oprávnění cizí texty.
Autoritní data Editovat na Wikidatech
  • GND: 4163609-0